Η εφημερίδα μας

Το 2001, χρονολογία κατά την οποία ο σύλλογος μετρούσε 253 ενεργά μέλη, εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του συλλόγου με όνομα Η ΜΥΡΙΚΗ.

Στόχοι της έκδοσης ήταν:

  • η ενημέρωση των Μυρικιωτών για τα δρώμενα της Μυρίκης
  • η ανάδειξη και προβολή των αναγκών του χωριού με σκοπό την αντιμετώπιση τους
  • η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωριανών και
  • το πιο σημαντικό από όλα η ανάδειξη της ιστορίας του χωριού.

Επειδή οι παλιότερες γενιές (πολύτιμες πηγές άντλησης πληροφοριών για την ιστορία του τόπου μας) άρχισαν να χάνονται, το έντυπο της εφημερίδας έχει σκοπό την συλλογή ιστορικών στοιχείων του χωριού, ηθών και εθίμων. Επίσης, στοχεύει στη καταγραφή του εναπομείναντος λαογραφικού υλικού (παλιά έπιπλα, φωτογραφίες, εργαλεία, φορεσιές, επιστολές) ώστε να βοηθήσει στην ανέγερση Λαογραφικού Μουσείου στο χωριό.

Σε συνδυασμό με την δημιουργία του Ιστοτόπου μας, η εφημερίδα θα συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των απανταχού Μυρικιωτών και να συνδράμει ενεργά στην διάσωση της ιστορίας, του πολιτισμού και των εθίμων του τόπου μας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησης της εφημερίδας και τα φύλλα θα ανεβαίνουν εν καιρώ στην παρούσα σελίδα.

Δείτε τα φύλλα της εφημερίδας μας.