Επιστολή Παραίτησης του προέδρου του Συλλόγου, Λερογιάννη Ιωάννη